Met een lange toekomst achter zich zien de Preferred Bureaus van het Genootschap voor Eventmanagers met vertrouwen de komende 5 jaar tegemoet. Alle zicht- en merkbare veranderingen zijn volgens hen niets meer of minder dan natuurlijke ontwikkelingen in het eventlandschap. Die je kunt verwachten en die zij zelf trouwens ook vrij vaak kunnen voorspellen.

 

LIVE!

“Wij hebben de afgelopen 23 jaar veel ontwikkelingen van nabij mogen meemaken,” zegt Lei Willems (bylei). “Vanaf de semafoon en de opkomst van de mobiele telefoon tot aan de huidige vr-brillen en alle online ontwikkelingen. De wereld verandert inderdaad razendsnel, maar veel blijft ook hetzelfde. Trendwatchers weten het mooi te verhalen, maar lanceren vaak nieuwe termen voor oude gewoonten.” Pieter Bas Boertje (d&b Eventmarketing) sluit hierbij aan: “We zijn even bang geweest voor de online ontwikkeling, maar ik denk nu dat events en online elkaar gewoon versterken. Het event an sich, het live bij elkaar komen, dat zal blijven plaatsvinden Omdat mensen toch in die authentieke communicatie geloven. Dus het evenementenvak heeft een enorme toekomst. Als je het maar goed inzet.”

Wat dat goed inzetten inhoudt, daar zijn de meeste bureaus het wel over eens. Het effect van events is het grootst als ze worden ingezet als communicatiemiddel en/of strategisch instrument in de marketingcommunicatiemix, bij voorkeur als onderdeel van een groter geheel of campagne. “Het evenement is nu vaak zelf de spil waar van alles omheen plaatsvindt, met als grootste usp ‘live communicatie’,” aldus Claudia Vrijs (atpi Corporate & Sports Events).

 

TOEKOMST ALS DAGELIJKSE KOST

Kom je – in de hectiek van alledag – wel toe aan nadenken over de toekomst en over toekomstige innovaties in het vak? “Wij dwingen onszelf om op gezette tijden na te denken over de marktontwikkelingen en hoe wij daar als atpi mee om willen gaan,” meldt Claudia Vrijs desgevraagd. Pieter Schure (pino|communicatie|evenementen|congressen) is ervan overtuigd dat “juist die hectiek” ervoor zorgt dat je daarover nadenkt. “We worden elke dag opnieuw uitgedaagd door onze opdrachtgevers en gesprekspartners om met inventieve oplossingen te komen die een boodschap goed en vernieuwend kunnen vormgeven. Juist in die gesprekken word je aangezet tot nadenken over de toekomst en over het inzetten van nieuwe slimme oplossingen. Innovatie dus!”

Nicoline van Straten (LiveHouse Strategic Events) is het daarmee eens: “Ik denk dat het een permanent proces is. Als opdrachtgevers vragen om een vernieuwend concept, ga je nadenken. Dus eigenlijk ben je er altijd mee bezig. Je voelt daarbij aan waar ontwikkelingen naartoe gaan, waar mensen zelf aan toe zijn; wat dat te maken heeft met allerlei trends en ontwikkelingen in de maatschappij, die je dan kunt verklaren en vertalen.”

 

VOORSPELLEN?

Events – live ontmoetingen – zullen blijven, omdat ze van alle tijden zijn. Maar natuurlijk zullen ze de komende jaren ook gaan veranderen, omdat nu eenmaal niets in deze wereld onveranderlijk is. De bureaus voorspellen verschillende inhoudelijke veranderingen: events zullen nog meer strategisch, doelgroepgericht en campagnematig worden ingezet. “Je gaat niet meer zomaar 1.000 man uitnodigen die allemaal deel uitmaken van verschillende doelgroepen,” zegt Pieter Bas Boertje. “Events zullen steeds verfijnder worden, gericht op specifieke doelgroepen. De techniek gaat ons helpen om uiteindelijk wel alle doelgroepen te bereiken.”

Nicoline van Straten voorziet dat we meer en meer gebruikmaken van de eventdeelnemers als experts. “Fijn dat er sprekers op het podium staan, maar dat zijn aanjagers of versnellers. De echte experts zitten vaak in de zaal. In het verlengde daarvan voorzie ik dat eventorganisatoren zich meer en meer bewust zullen worden van hoeveel ze vragen van deelnemers en dus bij het ontwerpen van eventconcepten veel meer gaan nadenken over wat ze de deelnemers zelf kunnen bieden.

” En Pieter Schure voegt daaraan toe: “Wij voorzien dat de maatschappelijke en technische ontwikkelingen elkaar steeds sneller zullen opvolgen en dat de bruikbare onderdelen van die ontwikkelingen en innovaties ook steeds sneller en beter in events en congressen zullen worden geïntegreerd. In feite wordt een event daar ‘sneller’ en ‘relevanter’ van. We zullen wel moeten waken voor een prettige dynamiek en voldoende tijd om kennis te maken met het netwerk. Want dat blijft zeker een belangrijk aspect van een live bijeenkomst.

” Ook qua ‘vorm volgend op inhoud’ voorzien de bureaus veranderingen in toekomstige events. Ze worden origineler en creatiever, met meer spannende onderdelen die mogelijk worden gemaakt door de vele technische ontwikkelingen, die de komende jaren verder geperfectioneerd worden. Lei Willems gaat mee in die gedachtegang over technologische vernieuwingen, mét een kanttekening. “Natuurlijk, er komen nu bijna maandelijks nieuwe technische ontwikkelingen bij op gebied van hospitality en events. Denk maar aan alle apps en de vr-ontwikkelingen en online toepassingen die niet meer weg zijn te denken. Maar uiteindelijk draait het toch om de grondbegrippen kwaliteit, verrassen, aandacht, goede communicatie, zorgzaam en vooral gastvrij zijn. Deze veranderen niet, alleen de omgevingen.” Daar kan Pieter Bas Boertje zich zeker in vinden. “Techniek is belangrijk, maar niet zo belangrijk als we allemaal weleens denken. Het gaat eerder over een mindshift: hoe kunnen we het evenement beter gaan gebruiken? Daar zit de grootste verandering in en de techniek moet dat gaan ondersteunen.”Welke innovaties zouden de Preferred Bureaus zelf graag de komende jaren doorvoeren binnen hun bedrijf of vak?

“Als bureau zullen we onze klanten zeker adviseren bij het inzetten van events als strategisch instrument – als spil of apotheose van andere activaties – en meedenken over oplossingen die dat ondersteunen. Zoals de ontwikkeling van communicatieplannen en -middelen en quest experience optimalisatie voor, tijdens en na afloop van live communicatie.”

ATPI Corporate & Sports Events

 

“Wij gaan ons binnen enkele jaren verder specialiseren op inhoudelijke thema’s om op die manier een nog betere gesprekspartner te zijn voor onze opdrachtgevers.”

PINO communicatie |evenementen | congressen

 

“Betrek de CEO erbij! Het event is de allermooiste plek voor een CEO om zijn visie neer te zetten. Met emotie te laten zien waar het bedrijf naartoe gaat. Veel te vaak maken wij mee dat CEO’s – directie of bestuur – zich pas in het allerlaatste stadium gaan

roeren en dan zeggen: hé, toch wel een belangrijk moment, moeten we het niet anders organiseren? Natuurlijk hoort het evenementenvak thuis bij communicatie- en eventmanagers, maar zorg dat je op cruciale momenten óók die CEO aan tafel krijgt. In het kader van ons 35-jarig bestaan brengen wij in het voorjaar van 2018 een boek uit dat hier helemaal aan gewijd zal zijn.”

D&B Eventmarketing

 

“Wij volgen de ontwikkelingen van social media-gebruik, virtual reality en vooral business intelligence. Wat dichterbij volgen we de nieuwste trends op het gebied van food & beverage. Tomorrowland is natuurlijk het ultieme voorbeeld voor ons waarbij alle grondbeginselen en nieuwe technieken samenkomen en geproduceerd worden, met maar één doel: mensen van over de hele wereld verenigen en een onvergetelijke ervaring laten ondergaan. Met Tomorrowland als voorbeeld zullen we deze lijnen volgen en op eigen wijze implementeren in de ‘vraagstukken’ die onze opdrachtgevers aan ons voorleggen.”

BYLEI | Evenementenbureau & Creatiebureau

 

“De beweegredenen van de doelgroep zou ik beter in kaart willen hebben: wat raakt ze, waar zijn ze mee bezig, op welk niveau? Daarbij zou ik graag technisch toegankelijke tools willen hebben voor programmering en matchmaking. Die bij aanmelding

gelijk een aantal inhoudelijke vragen stellen over wat mensen willen weten, op welk niveau ze informatie willen hebben en wat ze zelf komen brengen. Zodat je eigenlijk van elke deelnemer een persona kunt maken en op basis daarvan je event kan ontwerpen. Een aanzet daartoe zie je bij Yellenge. Ook hoop ik dat we veel meer creatieve expressie gaan zien – vlogs,

toneel, muziek, cabaret – want waarom zouden mensen alleen door praten dingen met elkaar kunnen delen? Waarom altijd praten? Kijk naar mindfulness, daarin werken we ook veel meer met ons lichaam. Laten we meer van dat lichaam gaan

gebruiken, dan alleen onze mond.”

LiveHouse Strategic Events

De Eventmanager Preferred Bureaus Tekst Carla van Elst

Meer nieuws