Stichting Vrienden van Archipel organiseert graag activiteiten waarbij senioren, veelal woonachtig in een verpleeg- of verzorgingsomgeving, kunnen deelnemen aan de maatschappij. De nadruk ligt hierbij op de ontmoeting. Dit kan een ontmoeting zijn met andere mensen maar ook met bijvoorbeeld muziek en creativiteit. Het jaarlijkse Muziekconcours is één van deze mooie initiatieven.

Vanaf 2014 is met veel succes het Archipel Muziekconcours georganiseerd. Ook in 2019 wordt wederom dit succesvolle muziekconcours georganiseerd. Het doel van dit concours is meerledig. De focus ligt op het met elkaar in contact brengen van ‘jong en oud’.

In navolging van afgelopen jaren bieden ze ook in 2019 jongeren van 8 tot 18 jaar een podium om (licht) klassieke muziek ten gehore te brengen. Muziek is een taal tussen mensen, die je gemakkelijk verstaat. Muziek brengt mensen met elkaar in contact en spreekt iedereen aan op een eigen manier.

De kinderen met hun ouders en overige bezoekers vanuit de wijk, nemen plaats tussen de senioren waardoor er contact ontstaat. Er wordt gebouwd aan wederzijds respect en begrip. Het concours brengt jong, oud en buurtbewoners bij elkaar en zorgt voor gezellige en verrassende middagen.

De voorrondes en halve finales hebben plaatsgevonden in januari en februari 2019 op de locaties van Archipel. De ‘Grande Finale’ wordt gespeeld op 17 maart in het Muziekgebouw Eindhoven.

Als Vriend van Archipel heeft BYLEI een bijdrage geleverd aan de realisatie van dit bijzondere project en met name voor de realisatie van de ‘Grande Finale’ in het Muziekgebouw.

Heeft u ook interesse om bijdrage te leveren of aanwezig te zijn? Met een bijdrage van € 250,- helpt u hen al geweldig! U krijgt een bijzondere vermelding en 2 toegangskaarten. Het zou mooi zijn om zoveel mogelijk vrienden te ontmoeten op 17 maart.

Met vriendelijke groet,

Namens de Vrienden van Archipel

 INTRESSE? Contact: Saskia van Nieuwland

Sr. Adviseur Marketing en Communicatie

Saskia.van.nieuwland@archipelzorggroep.nl

Muziekconcours Archipel
MEER BYLEI NIEUWS