BYLEI STEUNT JUBILEUMVIERING VOEDSELBANK EINDHOVEN

Is dit reden voor een feestje? Nee, want het is toch treurig dat zo’n groot aantal stadgenoten de ondersteuning van de Voedselbank keihard nodig heeft. Maar het is wel uitermate verheugend dat onze vrijwilligers en onze sponsoren er al 10 jaar blijk van geven het hart op de goede plaats te hebben. Het is niet niks: al het uitgedeelde voedsel krijgen wij gratis en we kunnen het ook allemaal gratis uitdelen, omdat we geen enkele betaalde kracht in dienst hebben: het werk wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan!

Naast de sponsoren van het voedsel, hebben we ook financiële sponsors en particuliere donoren die –naast de bijna 50% gemeentesubsidie- de andere helft van de operationele kosten voor hun rekening nemen. Wij vinden dat we aan zoveel hartverwarmende steun in de afgelopen 10 jaar niet voorbij kunnen gaan en daarom: toch een bescheiden feestje.

Op 12 juni aanstaande is FIFTH|NRE de locatie van deze bijzondere jubileumviering van het 10 jarig bestaan van de Voedselbank. Het Eindhovense eventbureau BYLEI – the WOW company is tevens verbonden aan dit initiatief, door het bieden van uitzonderlijke gastvrijheid en begeleiding van deze bijzondere viering.

www.voedselbankeindhoven.nl
www.fifthnre.com

TAGS:
Meer nieuws